Γενικοi Οροι και Προϋποθέσεις Χρήσης - Μηχανές


header-logo

1. Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης θεωρείται η 1 ημέρα.

2. Οι οδηγοί των μηχανών πρέπει να κατέχουν διεθνή άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης χώρας μέλους της Ε.Ε. για διάστημα τουλάχιστο 1 έτους και πρέπει επίσης να είναι άνω των 21 ετών.

3. Παράδοση της μηχανής στο χώρο επιθυμίας πραγματοποιείται υπο προϋποθέσεις.

4. Πρόσθετες υπηρεσίες κατόπιν συμφωνίας.

5. Απεριόριστα χιλιόμετρα.

6. Τα καύσιμα βαρύνουν τον μισθωτή.

7. Οι μηχανές είναι σε άριστη κατάσταση .

8. Φόροι και δημοτικά τέλη περιλαμβάνονται στην τιμή.

9. Οι όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση κατά την κρίση του Εκμισθωτή.

Developed by Alex Karras