Γενικοi Οροι και Προϋποθέσεις Χρήσης


header-logo

1. Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης θεωρείται η 1 ημέρα.

2. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων πρέπει να κατέχουν διεθνή άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης χώρας μέλους της Ε.Ε. για διάστημα τουλάχιστο 1 έτους και πρέπει επίσης να είναι άνω των 21 ετών.

3. Παράδοση αυτοκινήτου στο χώρο επιθυμίας πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης.

4. Πρόσθετες υπηρεσίες κατόπιν συμφωνίας.

5. Απεριόριστα χιλιόμετρα.

6. Τα καύσιμα βαρύνουν τον μισθωτή.

7. Τα αυτοκίνητα είναι σε άριστη κατάσταση και διαθέτουν A/C Cd player και υδραυλικό τιμόνι.

8. Φόροι και δημοτικά τέλη περιλαμβάνονται στην τιμή.

9. Οι όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση κατά την κρίση του Εκμισθωτή.

Developed by Alex Karras